Grupo CGI
  • support@templaza.com
  • 1-900-324-5467

Etiqueta: serveis

CGI realitzarà el control financer dels consorcis públics de la Diputació de Girona

Apr 27, 2018 Dani 1 blog @ca, Català @ca, CGI @ca , , ,

La Diputació de Girona ha adjudicat a Consultoria en Gestió Innovadora la realització de treballs de control financer dels exercicis 2018 i 2019 del Consorci de la Costa Brava, el Consorci Vies Verdes i el Consorci d’Arts Escèniques Girona-Salt, entitats que en el seu conjunt sumen al voltant de 20M […]

LLEGIR MÉS

Les 6 pràctiques errònies més habituals en els serveis de subministrament d’aigua municipal en règim de concessió (INFOGRAFIA)

Mar 13, 2018 Dani 0 blog @ca, Català @ca, CGI @ca , , ,

Impulsats per la necessitat de transparència, per la nova legislació i pel qüestionament actual dels models de gestió dels serveis bàsics, com és el cas de l’aigua, els ajuntaments cada vegada més es recolzen en empreses com CGI per realitzar l’auditoria, revisió i control d’aquestes concessions, amb l’objectiu de garantir […]

LLEGIR MÉS

CGI verifica el funcionament de la concessió del subministrament d’aigua a Terrassa previ a la seva municipalització

Feb 26, 2018 Dani 0 blog @ca, Català @ca, CGI @ca , , , ,

L’auditoria que està desenvolupant CGI a l’empresa Mina Pública de Terrassa SA analitza, tant des d’un punt de vista operatiu com econòmic i financer, si el funcionament de la concessió ha estat l’adequat, si s’ha ajustat a l’ordenament jurídic i si s’han seguit els principis de bona gestió financera. L’Ajuntament […]

LLEGIR MÉS

Auditoria de subministrament d’aigua en l’àmbit local: el pas imprescindible pel control, l’eficiència i la qualitat del servei públic

Nov 28, 2016 Dani 0 blog @ca, Català @ca, CGI @ca , ,

Els ajuntaments necessiten informació estratègica per a la gestió actual i futura del servei d’aigües, ja sigui amb l’objectiu de modificar el contracte actual de concessió, per millorar en cas d’una nova licitació o per una eventual municipalització del servei. El servei de subministrament d’aigua potable domiciliària és un dels serveis públics […]

LLEGIR MÉS

El repte de l’Administració electrònica, més fàcil amb CGI

Oct 24, 2016 Dani 0 blog @ca, Català @ca, CGI @ca , , ,

L’evolució cap a l’Administració electrònica és irreversible, però no és un camí fàcil i requereix estratègia, organització, tecnologia, formació, comunicació … En definitiva, un esforç exigent que sovint supera les possibilitats i els recursos de les entitats públiques, però que es pot assolir i ser més eficaç amb el suport […]

LLEGIR MÉS

3 claus per a una òptima inspecció sobre el terreny dels elements de la via pública

Sep 27, 2016 Dani 0 blog @ca, Català @ca, CGI @ca , , ,

  Els elements situats a la via pública i que són susceptibles de pagament de taxes municipals solen patir nombrosos canvis i variacions amb el pas del temps en les seves característiques, el què implica una degradació progressiva de la base de dades municipal. A això se li uneix sovint […]

LLEGIR MÉS

Complir amb les exigències de remissió d’informació económico-financera al MINHAP és l’oportunitat per optimitzar la comptabilitat pública

Apr 3, 2016 Dani 0 blog @ca, Català @ca, CGI @ca , , ,

La nova legislació posa especial èmfasi en el control de la sostenibilitat financera de les entitats públiques i això obliga les administracions locals a un constant exercici de reporting d’informació comptable i pressupostària La preparació d’aquests informes periòdics, sense ser complexa, és laboriosa, i suposa en moltes ocasions que la […]

LLEGIR MÉS

Suport tècnic per a la determinació del cost real dels serveis públics locals

Mar 29, 2016 Dani 0 blog @ca, Català @ca, CGI @ca , ,

A partir de l’any 2017, a més d’informar sobre el cost efectiu dels serveis que presta (art. 116 ter de la LRBRL), els municipis de més de 50.000 habitants i les altres entitats locals d’àmbit superior hauran d’acompanyar al compte general una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis […]

LLEGIR MÉS
Scroll to Top