Grupo CGI
  • support@templaza.com
  • 1-900-324-5467

Etiqueta: consultoria @ca

CGI col·labora en el Comitè de Firmes de FIASEP – Auditoria per a la Transparència del Sector Públic

May 17, 2016 Dani 7 blog @ca, Català @ca, CGI @ca , , ,

CGI i la Fundació per a la Formació i Investigació en Auditoria del Sector Públic (FIASEP) han signat un acord de col·laboració a través del qual CGI entra a formar part del Comitè de Firmes d’aquesta entitat, creada el 2006, i que té com a objectiu promoure una major i millor […]

LLEGIR MÉS

Complir amb les exigències de remissió d’informació económico-financera al MINHAP és l’oportunitat per optimitzar la comptabilitat pública

Apr 3, 2016 Dani 0 blog @ca, Català @ca, CGI @ca , , ,

La nova legislació posa especial èmfasi en el control de la sostenibilitat financera de les entitats públiques i això obliga les administracions locals a un constant exercici de reporting d’informació comptable i pressupostària La preparació d’aquests informes periòdics, sense ser complexa, és laboriosa, i suposa en moltes ocasions que la […]

LLEGIR MÉS

Suport tècnic per a la determinació del cost real dels serveis públics locals

Mar 29, 2016 Dani 0 blog @ca, Català @ca, CGI @ca , ,

A partir de l’any 2017, a més d’informar sobre el cost efectiu dels serveis que presta (art. 116 ter de la LRBRL), els municipis de més de 50.000 habitants i les altres entitats locals d’àmbit superior hauran d’acompanyar al compte general una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis […]

LLEGIR MÉS

Estabilitat, regla de despesa i aplicació del superàvit: conceptes bàsics, normativa i criteris d’aplicació

Mar 4, 2016 Dani 0 blog @ca, Català @ca, CGI @ca ,

En els últims anys, la legislació aplicable a les administracions locals ha imposat obligacions addicionals de remissió d’informació al Ministeri, incrementant de forma exponencial el volum de treball i els controls pressupostaris a implementar per part de la intervenció municipal. Els càlculs i criteris aplicables han afegit confusió i han […]

LLEGIR MÉS

Com aconseguir estalvis de costos a l’ajuntament i consolidar-los en el temps

Jan 18, 2016 Dani 0 blog @ca, Català @ca, CGI @ca , , ,

L’optimització de despeses i la millora de la gestió aconsegueixen estalvis de costos significatius i sostenibles en el temps, sempre que amb això no es comprometi la qualitat dels serveis públics municipals. Els nous equips de govern dels ajuntaments es plantegen a hores d’ara abordar aquest tipus de processos, no […]

LLEGIR MÉS

Inscripcions obertes a la Jornada de l’Observatori d’Estabilitat Pressupostària de Cositalnetwork – Madrid 26 de gener 2016

Dec 10, 2015 Dani 1 blog @ca, Català @ca, CTm @ca , , , ,

El proper dia 26 de gener es celebrarà a Madrid una nova jornada de l’Observatori d’Estabilitat Pressupostària de Cositalnetwork, patrocinat per CGI, i en la qual s’abordaran novetats legislatives i qüestions d’actualitat amb repercussió a les entitats locals. Toni Martos, Director de Consultoria de CGI, impartirà una ponència amb el títol “El […]

LLEGIR MÉS

L’Ajuntament de Pájara (Fuerteventura) confia a CGI l’assessorament del seu departament urbanístic

Nov 30, 2015 Dani 1 blog @ca, Català @ca, CT @ca , , ,

Els treballs es concreten en l’assistència en relació al planejament vigent del municipi de Pájara, el més extens de l’illa de Fuerteventura i amb una població censada al voltant dels 20.000 habitants. Particularment arran de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Las Palmas de Gran Canària, que declara […]

LLEGIR MÉS

Sevilla, primera parada del cicle de 8 jornades sobre cost efectiu dels serveis organitzades per ELIGE, l’INAP i CGI

Sep 7, 2015 Dani 0 blog @ca, Català @ca, CGI @ca, CTa @ca , ,

El proper dia 15 de setembre se celebrarà a la seu d’EMASESA, a Sevilla, la primera de les 8 jornades monogràfiques sobre legislació, metodologia de càlcul i casos pràctics sobre cost efectiu dels serveis públics, adreçades a gestors i tècnics de les administracions i empreses públiques de l’àmbit local. Les […]

LLEGIR MÉS

Cas pràctic: estalvi de l’IVA en les relacions entre l’Ajuntament i els seus ens dependents

Aug 9, 2015 Dani 0 blog @ca, CGI @ca , ,

Situació inicial En un Ajuntament de grans dimensions, capital de província, es planteja com afectarà i quin impacte econòmic suposarà per a la Corporació l’entrada en vigor de la Llei 28/2014, de modificació de la Llei de l’IVA, en les relacions amb seus ens dependents i la presumible no subjecció […]

LLEGIR MÉS

Superar les limitacions del cost efectiu dels serveis i convertir l’obligació en una oportunitat

Jul 20, 2015 Dani 0 blog @ca, CGI @ca

La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) va establir l’obligació, per a les entitats locals, de calcular cada exercici el cost efectiu dels serveis i de remetre-ho al Ministeri d’Hisenda i Administracions públiques, que s’encarregarà de la publicació. La LRSAL configura el […]

LLEGIR MÉS
Scroll to Top