Grupo CGI

Col·laboració Público-Privada com a model per a modernitzar, agilitzar i optimitzar l'aplicació dels tributs locals.

CGI possibilita l’aplicació dels tributs locals d’una forma moderna, àgil i al servei del ciutadà, mitjançant una col·laboració amb les administracions locals que optimitzi la seva capacitat fiscal i millori la qualitat de servei al contribuent.

El model d’organització de CGI per assolir aquests objectius no és l’externalització, sinó la Col·laboració Públic Privada (CPP). Això significa anar més enllà i adaptar-nos a les necessitats de les administracions locals en matèria de gestió tributària i de recaptació.

Amb aquesta visió, CGI aporta a les entitats locals 2 elements clau i imprescindibles per a l’èxit:

  • Gestió integral i informatitzada: treballar conjuntament amb el mateix sistema d’informació municipal i les mateixes bases de dades de l’entitat, minimitzant les ineficiències i oferint un servei de més qualitat al ciutadà. La nostra aplicació de tributs es basa en el programari TAO, que aporta una visió integral, coherent i de dada única.
  • Col·laboració entre funcionaris locals i personal especialment capacitat i motivat de CGI, el que es tradueix en una relació d’estreta confiança mútua i compromís a llarg termini en benefici de l’administració local. Posem tot l’èmfasi en la selecció acurada, la formació continuada i la certificació de coneixements tributaris, ofimàtics i d’habilitats de gestió dels professionals de CGI assignats a cada projecte.

CGI disposa de 3 alternatives per organitzar el servei segons les necessitats de cada client:

  • Coresponsabilització total: Assumim juntament amb el responsable municipal del servei l’aplicació integral dels tributs, aportant els mitjans necessaris tant in situ com des del backoffice de la nostra organització. Pot aplicar-se també a tasques parcials d’executiva, denúncies o inspecció.
  • Assessorament. Avaluem l’aplicació de tributs amb referència al model de control de gestió de CGI. Per a això assignem un tècnic tributari sènior i les eines especialitzades amb què calculem els indicadors de gestió, avaluem els controls preventius, planifiquem conjuntament les tasques, mesurem el grau de compliment del pla i auditem les bones pràctiques.
  • Serveis complementaris i consultoria. Posem a disposició dels ajuntaments equips especialitzats i consultors experts que desenvolupen projectes específics tant en local com en remot.
Serveis---Catala
Scroll to Top