Grupo CGI

Cap rebut sense datar

Els rebuts que no es recapten en període voluntari tenen el risc de no poder ser cobrats mai a causa de les dificultats dels processos d’executiva, que requereixen un treball continuat, sistemàtic i especialment complex en el cas del deute de persones jurídiques.

Per a una entitat local és imprescindible desenvolupar una activitat intensiva en executiva si vol mantenir l’equitat fiscal entre els seus contribuents. En cas contrari, es corre el risc que la ciutadania degradi la seva consciència tributària i s’acostumi gradualment a que no hi hagi control ni sanció sobre els rebuts impagats en voluntària.

CGI aporta la capacitat i les eines necessàries perquè cap contribuent amb recursos pugui quedar exempt de les obligacions tributàries, amb una activitat perseverant en el constrenyiment que permeti posar setge als defraudadors sofisticats i reincidents. I també una anàlisi permanent d’impagats per eliminar del pendent aquells rebuts que per un o altre motiu no són correctes.

A més els serveis de CGI en recaptació executiva tenen 2 grans avantatges per als ajuntaments:

  • CGI només cobra si aconsegueix cobrar els rebuts.
  • L’ajuntament cedeix el protagonisme de l’activitat reglamentada a un tercer, evitant intents de condicionar polítics locals perquè influeixin en la gestió.

CGI ha posat especial èmfasi en els procediments avançats de constrenyiment a persones jurídiques (personació en concursos de creditors, derivació de responsabilitat, terceries, ….), I en l’eficàcia en aquestes fases resideix un dels valors diferencials de CGI.

Serveis d’assistència per a la gestió tributària en via executiva a través de la Central de Contractació de la FEMP

CGI és l’única empresa adjudicatària de l’Acord Marc de la FEMP per a entitats locals de 35 províncies en 13 comunitats autònomes.

La Central de Contractació de la FEMP garanteix a les entitats locals un entorn de contractació fiable i segur, amb els millors preus i l’estandardització del servei en els termes més favorables per al municipi. Sense riscos, amb la millor tecnologia, mitjançant processos de treball provats en múltiples ajuntaments espanyols i amb la garantia de resultats positius per al seu municipi. CLIC a sobre per + INFO

Casos de client:

“L’Ajuntament d’Arnedo (La Rioja) incrementa en un 53% la seva recaptació en executiva en els dos primers anys de col·laboració amb CGI”
“El model d’assistència remota a procediments d’executiva incrementa substancialment la recaptació al municipi de Corella (Navarra)”
“L’Ajuntament de Burjassot segueix millorant els seus resultats en executiva després de 12 anys de col·laboració amb CGI”

 

Artícles relacionats:

“L’Acord Marc de la FEMP de gestió tributària en executiva genera un nou projecte de CGI a l’Ajuntament de Port del Rosari”
“El principi de Pareto aplicat a la recaptació executiva”
Entrevista a Carta Local: “Amb una gestió eficaç en el cobrament, l’entitat local s’aconsegueix de forma immediata un augment d’ingressos”
INFOGRAFIA: “I després dels embargaments … què? 12 accions concretes per potenciar la recaptació executiva”
“De la resignació als resultats: un cas pràctic de millora d’ingressos en executiva”
“Hi ha executiva més enllà dels embargaments i dóna resultats extraordinaris”
“Assumir la defensa jurídica dels nostres clients, un servei de CGI que dóna resultats molt positius”
“La participació en concursos de creditors, una tasca clau per recuperar deutes tributaris”
[/vc_row]

Scroll to Top