Grupo CGI

Polítiques de qualitat, gestió ambiental i gestió de seguretat de la informació

CGI està certificada segons la Norma Internacional UNE-EN ISO 9001: 2008, garantint així la màxima qualitat en tots els seus processos de treball, i integrant en les seves activitats el compliment de la UNE-EN ISO 14001: 2004 amb la finalitat de prestar aquests serveis amb el mínim impacte mediambiental possible.

L’objectiu principal de la nostra política de qualitat, gestió mediambiental i salut i seguretat a la feina és oferir als nostres clients un servei de qualitat basat en la millora contínua dels nostres processos.

La proximitat, qualitat de servei i orientació a resultats són les nostres senyes d’identitat, de manera que, conscients de la transcendència de la seguretat de la informació, i d’acord del camí que marca la nostra pròpia identitat, des CGI s’ha impulsat l’establiment de un Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació d’acord amb els requisits de la norma ISO / IEC 27001: 2013 per tal d’identificar, avaluar i minimitzar els riscos als quals s’exposa la nostra informació i la dels nostres clients així com garantir el compliment dels objectius establerts.

L’objectiu principal d’aquesta política de seguretat és establir un model d’actuació que permeti protegir la informació davant amenaces, possibles pèrdues i accessos no autoritzats a la mateixa, amb l’objectiu de preservar la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació.


        

Scroll to Top