Grupo CGI

Regularització tributària i elevats ingressos en poc temps

Executem procediments sistematitzats d’inspecció tributària per aprofitar al màxim el potencial dels objectes tributaris. Mitjançant un treball detallat fem aflorar objectes que no estan tributant o que ho fan per sota del que els correspondria.

Amb la inspecció aconseguim ingressos de forma ràpida, amb una efectivitat del cobrament del 80% de mitjana. A més, regularitzem les dades perquè siguin tributables en propers exercicis i així millorem l’equitat fiscal. I el més important és que no facturem fins que l’Ajuntament cobra les liquidacions.

Amb tot aquest treball detectem el frau fiscal, ajudant a elaborar un Pla d’Inspecció i organitzant l’assistència en processos de comprovació i investigació, així com en procediments sancionadors, amb un equip d’inspectors i especialistes, i eines informàtiques d’anàlisi de dades.

Fitxes de serveis (.pdf):

hfghgnrgriu

“Serveis d’inspecció de taxes sobre elements de la via pública mitjançant l’eina SIT”

vadosssss

“Sol·licitud de la competència inspectora en IAE”

solicitud-iae

Casos de client:

“Els bons resultats del primer any del Pla d’Inspecció Tributària a Collado Villalba donen suport l’estabilitat pressupostària de l’Ajuntament”
“55 milions de € en nous càrrecs per inspecció en 8 anys de col·laboració tributària a Palma de Mallorca”
“Menys cavalls fiscals és menys recaptació: revisió del padró d’IVTM al municipi d’Agüimes”
Scroll to Top