• COL•LABORACIÓ TRIBUTÀRIA SENSE RISCOS

  NOMÉS GUANYEM SI L'AJUNTAMENT GUANYA
 • INSPECCIÓ EFICAÇ DE TRIBUTS LOCALS
  REGULARITZACIÓ I ELEVATS INGRESSOS EN POC TEMPS
 • GESTIÓ DE MULTES
  Denúncies i sancions de seguretat vial, medi ambient i civisme
 • CAP REBUT SENSE GESTIONAR
  Eines sistemàtiques i equips experts en recaptació executiva
 • SAT: SERVEI D'ATENCIÓ TELEFÓNICA i TELEMÁTICA
  Un espai proactiu d´interacció tributària amb la ciutadania