Grupo CGI

Consultoria en Fiscalitat i urbanisme

Explotar el potencial tributari del planejament i el desenvolupament urbanístic local

 

Serveis de suport per a la regularització d’ingressos urbanístics

Els serveis en aquest àmbit es concreten en:

  • Revisió de convenis i regularització de quotes i cànons urbanístics.
  • Assessorament en dret urbanístic
  • Suport tècnic en el planejament i disciplina urbanística
  • Anàlisi i redacció de plans d’usos.

 

Acompanyament en la recerca i la gestió de col·laboració privada per al finançament d’infraestructures.

En un entorn de contenció econòmica com l’actual les entitats locals tenen dificultats per abordar projectes de desenvolupament d’infraestructures que, tradicionalment, eren sufragats al 100% per la mateixa Administració, fins al punt en que aquests projectes es demoren per manca de recursos propis o directament no es realitzen, perjudicant d’aquesta manera al desenvolupament econòmic i a la qualitat de vida en els municipis.
L’alternativa passa per aconseguir una col·laboració privada en el finançament, que asseguri la rendibilitat del projecte i una aportació econòmica sòlida inicial sense augmentar el dèficit de l’Administració, i per això CGI acompanya les entitats en les diferents fases d’aquest procés, mitjançant consultoria econòmico-financera especialitzada i coordinació entre els diferents participants en els projectes.

Cas de client (.pdf): “Estudis de potencial i necessitats urbanístiques i suport a la dinamització econòmica municipal”

 

Scroll to Top