Grupo CGI

Serveis d'assistència en executiva i en multes de trànsit a través de la Central de Contractació de la FEMP

CGI és l’única empresa adjudicatària de l’Acord Marc de la FEMP per a entitats locals de 35 províncies a 13 comunitats autònomes

La Central de Contractació de la FEMP garanteix a les entitats locals un entorn de contractació fiable i segur, amb els millors preus i l’estandardització del servei en els termes més favorables per al municipi. Ara la seva entitat local ja pot contractar CGI tant els serveis d’assistència per a la gestió tributària en via executiva dels impostos locals com també els serveis d’assistència tècnica i col·laboració en la gestió i recaptació en voluntària i executiva de la multes de trànsit al marc de la Central de Contractació de la FEMP. Sense riscos, amb la millor tecnologia, mitjançant processos de treball provats en múltiples ajuntaments espanyols i amb la garantia de resultats positius per al seu municipi.

Serveis d’assistència per a la gestió tributària en via executiva

 

 • 2 anys de contracte prorrogables 2 anys més.
 • Col·laboració en la gestió d’expedients: consistent bàsicament en la realització de processos informàtics encaminats a la interconnexió d’informació, enregistrament i emissió dels documents de recaptació i la seva posterior notificació.
 • Col·laboració en la gestió de recaptació: consistent fonamentalment en la realització de les gestions, activitats, tràmits, control de notificacions i diligències que, juntament amb l’emplenament de tasques merament formals que, no implicant exercici d’autoritat pública ni menyscabament de funcions reservades a funcionaris públics.
 • Servei d’Atenció telefònica de 8h a 20h de dilluns a divendres excepte festius estatals, i atenció presencial amb periodicitat setmanal.
 • Cost de notificacions a càrrec de l’ajuntament.
 • Ús de programari especialitzat en línia i formació.

DESCARREGAR DÍPTIC INFORMATIU D’EXECUTIVA (per a cada comunitat autònoma)

AndalusiaAragóBalearsCanàriesCastella-la Manxa – Catalunya – Ceuta i Melilla – Comunitat de Madrid

Comunitat ValencianaExtremadura – La Rioja – NavarraPaís BascRegió de Múrcia

Per a més informació i contractació: Yolanda Pastor – ypastor@cgi.es 

Fes CLIC en la imatge per accedir a la Central de Contractació de la FEMP:

 

Serveis d’assistència tècnica i col·laboració en la gestió i recaptació en voluntària i executiva de les multes de trànsit

 • 2 anys de contracte prorrogables 2 anys més.
 • Col·laboració en la gestió d’expedients sancionadors per infraccions de circulació de competència municipal impostos per agents de la policia local i / o empleats de la O.R.A, tant en voluntària com en executiva
 • Dispositius de mobilitat que permeten la captura de denúncies de trànsit i impressores mòbils, les seves llicències d’ús i la formació als agents locals.
 • La col·laboració en la gestió de recaptació: consistent fonamentalment en la realització de les gestions, activitats, tràmits, control de notificacions i diligències, juntament amb el compliment de tasques merament formals que, no impliquin exercici d’autoritat pública ni menyscabament de funcions reservades a funcionaris públics.
 • SAT (Servei d’atenció telefònica) de dilluns a divendres de 8-15 hores i fins a les 18h dos dies a la setmana.
 • Cost de les notificacions a càrrec de l’ajuntament.
 • Ús de programari especialitzat en línia.

DESCARREGAR DÍPTIC INFORMATIU DE MULTES (per a cada comunitat autònoma)

AndalusiaAragóBalearsCanàriesCastella-la Manxa – Catalunya – Ceuta i Melilla – Comunitat de Madrid

Comunitat ValencianaExtremadura – La Rioja – NavarraPaís BascRegió de Múrcia

Per a més informació i contractació: Yolanda Pastor – ypastor@cgi.es 

Fes CLIC en la imatge per accedir a la Central de Contractació de la FEMP:

Un procés de contractació simple, ràpid i segur en només 4 passos:

La Central de Contractació va ser creada el gener de 2014 per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies sota l’empara del que preveu l’article 203 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i l’article 1.35 de la Llei 27/2013 de racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, amb la finalitat de contractar béns i serveis que, per les seves especials característiques, siguin susceptibles de ser utilitzats amb caràcter general per les entitats locals associades i els seus ens dependents.

La Central de Contractació ha licitat el 2018 un Acord Marc per a seleccionar un únic proveïdor per a cada comunitat autònoma per proveir serveis de recaptació executiva i de gestió de multes de trànsit. Les tarifes i condicions dels serveis estan ja definides en l’Acord Marc i les entitats locals interessades poden celebrar un contracte amb CGI basat en l’esmentat Acord Marc seguint aquests 4 passos:

 1. Ser un municipi associat a la FEMP i adherit a la Central de Contractació. Mira AQUÍ com adherir-se.
 2. Disposar de partida pressupostària per a la contractació, mitjançant informe d’Intervenció.
 3. Adhesió de l’Ajuntament a l’Acord Marc. Emplenar el document existent a la pàgina web de la Central de Contractació, que ha de ser aprovat per la FEMP i comunicat a l’Ajuntament i a CGI
 4. Signatura del Contracte entre l’Ajuntament i CGI i publicació al Perfil del contractant. Segons model de contracte existent a la pàgina web de la FEMP.
Scroll to Top