Grupo CGI

Gestió sistemàtica i efectiva pel cobrament de multes

L’experiència ensenya que quan no hi ha pressió en el cobrament de les multes, els ciutadans tendeixen a eludir el pagament, i això comporta que augmenti encara més la indisciplina.

A CGI sabem també que els agents d’autoritat locals manifesten contínuament que el fet de multar una infracció sense insistir més endavant en el seu cobrament no sol tenir efecte. Afegint a més un problema, no només perquè les multes no es paguen, sinó també per les dificultats que implica el compliment dels estrictes terminis de comunicació i normatives que comporta aquest procés.

La gestió de denúncies i sancions en el terreny de la seguretat viària, el medi ambient, el civisme i les infraccions urbanístiques és un dels àmbits en què CGI presta una col·laboració efectiva amb els ajuntaments, i que dóna uns resultats en contenció de la indisciplina, amb l’avantatge afegit que CGI només cobra la seva part si les multes es cobren.

A CGI aportem l’experiència i el personal capacitat per assumir des de la tramitació de la denúncia fins a la seva recaptació, incloent els serveis de:

  • Enregistrament de denúncies o càrrega de les imposades via PDA.
  • Extracció automatitzada d’informació de la DGT per completar dades del titular.
  • Resolució d’al·legacions i recursos.
  • Comunicació de punts.
  • Control de gestió amb quadres de comandament.

Serveis d’assistència tècnica i col·laboració en la gestió i recaptació en voluntària i executiva de les multes de tràfic a través de la Central de Contractació de la FEMP

CGI és l’única empresa adjudicatària de l’Acord Marc de la FEMP per a entitats locals de 35 províncies en 13 comunitats autònomes.

La Central de Contractació de la FEMP garanteix a les entitats locals un entorn de contractació fiable i segur, amb els millors preus i l’estandardització del servei en els termes més favorables per al municipi. Sense riscos, amb la millor tecnologia, mitjançant processos de treball provats en múltiples ajuntaments espanyols i amb la garantia de resultats positius per al seu municipi. CLIC a sobre per + INFO

Fitxes de servei (.pdf):

 civismo

 

Articles relacionats:

“L’Ajuntament de Arrecife (Canàries) contracta la gestió de multes a CGI a través de la Central de Contractació de la FEMP”
Entrevista en Carta Local: “En municipis amb zona blava, el 50% de sancions són per incomplir l’ordenança”
“5 claus per cobrar les multes a estrangers”
Scroll to Top