Grupo CGI

Control de Gestió per a la presa de decisions correctes

A CGI tenim la convicció que per dirigir un projecte i, en particular, per gestionar i coordinar el Servei de Gestió Tributària, Inspecció i Recaptació d’una entitat local, o el Servei de Denúncies i Sancions, és imprescindible disposar de la informació precisa en el moment adequat per a la presa de decisions.

Sense informació no hi ha control de gestió, i sense control de gestió, és impossible dirigir. No és possible identificar les desviacions i desajustos respecte a les previsions, ni els elements fora de control, ni les tasques no realitzades en termini o les activitats no executades de forma òptima.

L’objectiu de la nostra col·laboració és aprofitar la informació que ja tenim en el nostre poder, desenvolupant un complet model de control de gestió que apliquem a tots els nostres projectes.

Entenem la utilitat del control de gestió des de diferents perspectives:

  • Per oferir un millor servei als nostres clients, assegurant la qualitat en l’execució.
  • Per transmetre el coneixement en poder de CGI als diferents ajuntaments de la millor manera possible.
  • Per aprendre contínuament de les experiències viscudes.
  • Per a “industrialitzar” la producció.
  • Per anticipar-nos als problemes.
  • Per recollir i implementar les idees de millora, tant internes com externes.

Les quatre peces del Model de Control de Gestió de CGI són:

  1. El Pla de Tasques. Planificació sistemàtica que recull totes les tasques que s’han de realitzar al Servei ordenades pel moment en què estigui planificada la seva execució. Permet que el gerent del servei confirmi la realització de cadascuna d’elles així com conèixer les tasques omeses, la desviació mitjana en les realitzades, les tasques a executar entre dues dates determinades, etc.
  2. Les Bones Pràctiques. És el conjunt d’activitats que es recomana seguir en la gestió d’un servei, traduint la seva correcta execució en excel·lència en l’aplicació dels tributs. Sense ser quantificable, la seva implantació millora sensiblement la gestió.
  3. Els Controls Preventius. Se sustenten en la realització de consultes sobre la base de dades tributària, per a detectar eventuals irregularitats en el contingut de la informació i, en definitiva, per detectar elements “descontrolats” i planificar la seva regularització.
  4. Els Monitors. Eina per analitzar l’evolució de diferents ràtios i magnituds. S’extreu informació periòdica de cada projecte per tal d’analitzar tendències i evolucions.

Casos de client:

“Conversem sobre control de gestió amb Esteban González, Regidor d’Hisenda de Granadilla de Abona (Canàries)”

 

Articles relacionats:

“Observatoris de Gestió Tributària: millorar la gestió i recaptació interpretant dades comparatives entre ajuntaments”
“Com explotar la informació tributària i utilitzar indicadors de gestió per millorar la recaptació municipal”
“Anticipar-se als problemes amb controls preventius”
Scroll to Top