Grupo CGI

Millorem la recaptació i la qualitat d'atenció al ciutadà

Apliquem un sistema integral de gestió de tributs locals amb el qual aconseguim augmentar la recaptació i, alhora, millorar l’índex de satisfacció ciutadana. Ho aconseguim gràcies a una atenció presencial i telefònica de qualitat, i també optimitzant les notificacions i accelerant les resolucions de recursos.

Establim un equip humà especialitzat i proper, que aplica una metodologia altament provada que amplia les bases d’objectes tributaris amb un cost de gestió inferior al que té l’entitat local si gestiona sense CPP. Aconseguim integrar tota la informació de tercers i de territori, incloent Registre, Urbanisme, Resolucions tributàries i concessió de llicències.

Tot això sobre la base d’un sistema d’informació únic.

Ens podem corresponsabilitzar directament d’inspecció, gestió tributària i recaptació, i tramitació de denúncies i sancions a les administracions locals.

Casos de client:

“La maduresa d’un projecte no implica l’estancament: el cas d’Agüimes”
“Resultats positius i millora del servei en el primer any d’aplicació integral de tributs en l’Oliva (Fuerteventura)”
“La importància de la fiabilitat de les dades: una experiència pràctica de depuració massiva a la província de Salamanca”

 

Articles relacionat:

“Sistema de pagament fàcil: l’alternativa més avantatjosa per facilitar al contribuent l’ingrés dels tributs locals”
“Com tractar eficaçment les resolucions tributàries”
“La nova Llei Hipotecària millora la coordinació efectiva entre el Cadastre i el Registre de la Propietat”
“Com millorar les dades de contribuents amb l’òptim repartiment de notificacions”
“Com reduir els costos de les comunicacions i notificacions tributàries: ús de marques òptiques i ensobrat intel·ligent”
Scroll to Top