Grupo CGI

Serveis d’assistència en executiva i multes de trànsit

Les entitats locals de 35 províncies a 13 Comunitats Autònomes ja poden contractar els serveis de col·laboració tributària de CGI en un entorn de contractació fiable i segur, amb els millors preus i l’estandardització del servei en els termes més favorables per al municipi.

Auditories operatives de subministrament d’aigua

Els ajuntaments necessiten informació estratègica i mecanismes de control per a la gestió actual i futura del servei d’aigües, ja sigui per modificar el contracte actual de concessió, millorar en cas de nova licitació o per una eventual municipalització del servei.

Aplicació integral de tributs locals

Millorem la recaptació i la qualitat d'atenció al ciutadà

Llegir més

Inspecció tributària

Regularització tributària i elevats ingressos en poc temps

Llegir més

Recaptació executiva

Cap rebut sense datar

Llegir més

Tramitació de denúncies i sancions

Gestió sistemàtica i efectiva pel cobrament de multes

Llegir més

Administració electrònica

Definir, impulsar, implantar i evolucionar els procediments electrònics en l'àmbit local

Llegir més

Gestió i auditoria operativa de serveis públics

Racionalitzar la gestió local garantint la qualitat dels serveis

Llegir més

Auditories de compliment

Avaluar i enfortir els sistemes de gestió interna

Llegir més

Fiscalitat i urbanisme

Explotar el potencial tributari del planejament i el desenvolupament urbanístic local

Llegir més

SAT

Molt més que un Servei d'Atenció Telefònica

Llegir més
154

clients Ajuntaments i Diputacions provincials

200

milions d'€ gestionats en projectes de gestió tributària

12.5

milons d'€ de facturació

250

professionals experts

+ingressos

15%

- costos de gestió

40%

Casos de clients

L’Ajuntament de Puerto del Rosario (Canàries) dobla la recaptació executiva en els primers 6 mesos de col·laboració amb CGI

La ràpida implantació de procediments executius ha permès obtenir resultats quantitatius rellevants a curt termini en el municipi canari, no només en recaptació executiva sinó també en la qualitat de les dades dels padrons en voluntària.

L’Ajuntament d’Arnedo (La Rioja) incrementa en un 53% la seva recaptació en executiva en els dos primers anys de col·laboració amb CGI

La recuperació de la gestió tributària i la recaptació en executiva, abans cedits al Govern de La Rioja, ha permès addicionalment a l'ajuntament la implantació d'un model de gestió eficaç i una millora de la qualitat en l'atenció al ciutadà.

Optimització de la fiscalitat en la gestió dels serveis públics

L'anàlisi exhaustiva de l'organització municipal, la seva cartera de serveis, la forma de prestació dels mateixos i el seu finançament generen una devolució d'IVA de 2 milions d'€ a un ajuntament del litoral mediterrani en forta expansió urbanística.

El model d’assistència remota de CGI en procediments d’executiva incrementa substancialment la recaptació al municipi de Corella (Navarra)

La tramitació per part d'equips especialistes des dels serveis centrals, combinat amb el treball de la direcció de projecte juntament amb la interventora-Recaptadora Municipal i la metodologia específica de CGI, han aconseguit una millora substancial en la gestió i la recaptació de rebuts en el període executiu.

Suport i col·laboració amb la intervenció municipal en l’àmbit de la gestió comptable, pressupostària i financera.

Una corporació local d'un municipi de 10.000 habitants aconsegueix augmentar la transparència en la gestió i la cultura econòmica de l'organització en general, gràcies a poder oferir a nivell intern informació sistemàtica, clara i rellevant.

Control de gestió a Granadilla de Abona (Canàries)

L'Ajuntament de Granadilla de Abona (Canàries) i el grup CGI porten col·laborant més de 7 anys en la gestió integral de tributs locals. Esther García, Cap de Projecte de Col·laboració Tributària, ha conversat sobre control de gestió amb Esteban González, Regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Granadilla.

L’Ajuntament de Santander millora els resultats de la seva gestió de multes.

CGI ha col·laborat activament en l'increment de la recaptació, la reducció dels temps de tramitació i la millora de les notificacions de la capital càntabra, mitjançant l'ús de metodologia eficaç, aplicacions a internet i dispositius mòbils per als agents de policia local.

Els bons resultats del primer any del Pla d’Inspecció Tributària a Collado Villalba donen suport a l’estabilitat pressupostària de l’Ajuntament

A més d'obtenir una xifra important d'ingressos per liquidacions d'actes i sancions com a conseqüència de la inspecció en els impostos i taxes municipals, els treballs realitzats han permès regularitzar i actualitzar els padrons de manera que s'augmenti aquest capítol pressupostari en els propers exercicis.

L’Ajuntament de Burjassot continua millorant els seus resultats en executiva després de 12 anys de col·laboració amb CGI

El treball sistemàtic en la gestió d'expedients, junt amb les millores en notificacions, en l'atenció al ciutadà i en les eines de control de gestió, permeten a l'ajuntament valencià continuar amb la modernització del servei tributari municipal.

La maduresa d’un projecte no implica l’estancament: el cas d’Agüimes

Després de 10 anys de col·laboració, les implantacions de noves eines i l'augment del recorregut tributari han significat millores significatives de resultats a l'ajuntament canari d'Agüimes.


El Grup CGI

Scroll to Top