Grupo CGI

Primers projectes en marxa de col·laboració tributària en executiva i multes a través de la Central de Contractació de la FEMP

Oct 9, 2018 Dani 0 blog @ca, Català @ca, CGI @ca, CT @ca, CTa @ca, CTm @ca , ,

CGI és des del passat mes de juliol l’única empresa adjudicatària de l’Acord Marc per a entitats locals a 35 províncies de 13 comunitats autònomes i per als propers 2 anys.

Ja són diverses les entitats locals que en els dos últims mesos s’han interessat en aquesta nova modalitat d’accés a serveis tributaris de valor, però han estat els Ajuntaments d’Alameda de la Sagra (Toledo) i El Escorial (Madrid) els primers a contractar a CGI la col·laboració en la gestió de multes, i l’Ajuntament de Miraflores de la Serra (Madrid) la contractació de la col·laboració en executiva, tots ells sota els Acords Marc de la Central de Contractació de la FEMP. Ja se’n poden beneficiar els més de 1.000 ajuntaments espanyols adherits fins a la data i la resta de municipis que en el futur vulguin apostar per aquesta forma avantatjosa, ràpida i segura de contractació de serveis eficients i a preus estandarditzats.

La Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) ha confiat a CGI la prestació dels serveis d’assistència per a la gestió tributària en via executiva dels impostos locals així com dels serveis d’assistència tècnica i col·laboració en la gestió i recaptació en voluntària i executiva de la multes de trànsit en el marc de la Central de Contractació, mitjançant concurs públic i adjudicació fins al 2020 i prorrogable a 2021.

CGI, adjudicatària de 5 dels 6 lots licitats per la FEMP: accessible per a un 85% de les entitats locals espanyoles

Dels 6 lots en els quals es dividia cada un dels dos concursos convocats per la FEMP, i que abastaven tot el territori espanyol, CGI va obtenir la màxima valoració en 5 d’ells, de manera que podrà oferir la col·laboració en executiva i multes a entitats locals en 13 comunitats autònomes: Andalusia, Aragó, Balears, Canàries, Castella-La Manxa, Catalunya, Comunitat de Madrid, Comunitat Valenciana, Extremadura, la Rioja, Navarra, País Basc i Regió de Múrcia, així com a les Ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.

Un preu fix i sense riscos

Els ajuntaments que s’acullen a aquesta modalitat tenen l’avantatge de comptar amb un preu estandarditzat i molt favorable, sense riscos, ja que només pagaran un % fix dels rebuts efectivament cobrats, sense costos previs. Els contractes de col·laboració s’estenen per un mínim de 24 mesos i un màxim de 48.

En el cas de multes, els serveis inclouen el suport a la gestió i recaptació d’expedients sancionadors per infraccions de circulació de competència municipal impostos per agents de la policia local i/o empleats de l’ORA, tant en voluntària com en executiva, mitjançant programari especialitzat en línia i dispositius de mobilitat, facilitats per CGI, que permeten la captura de denúncies de trànsit, la seva impressió, les llicències d’ús i la formació als agents locals.

Pel que fa a executiva, la col·laboració se centra en la gestió i recaptació d’expedients, incloent la realització de processos informàtics encaminats a la interconnexió d’informació, enregistrament i emissió de documents i la seva posterior notificació, a més de les gestions, activitats, tràmits , control de notificacions i diligències que no impliquen exercici d’autoritat pública ni menyscabament de funcions reservades a funcionaris públics.

En tots dos casos CGI presta un servei d’atenció telefònica al contribuent, multilingüe i amb un ampli horari de disponibilitat, i el cost de les notificacions és a càrrec de l’ajuntament.

Contractació fàcil, ràpida i segura

En tan sols 3 passos l’entitat local pot contractar aquests serveis de col·laboració tributària en executiva i en multes. Per a això ha de:

  1. Estar adherida a la Central de Contractació. Mitjançant acord de l’òrgan de contractació.
  2. Designar un usuari per a la gestió del contracte des de la plataforma informàtica de la Central. S’hi fan tots els tràmits de contractació i notificació.
  3. Formalitzar el contracte basat. Un document estandarditzat facilitat per la Central, que ofereix tot el suport per tramitar l’expedient amb total seguretat jurídica.

Per a més informació: www.cgi.es/femp

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Scroll to Top