Grupo CGI

Aldaia (València) confia a CGI la col·laboració en la gestió i recaptació de tributs

May 3, 2018 Dani 0 blog @ca, Català @ca, CGI @ca , , , , ,

El projecte inclou els serveis d’assistència tècnica, material i informàtica per a la recaptació en voluntària i executiva, així com la inspecció i la tramitació de les sancions tributàries, tot això en forma de col·laboració entre CGI i el consistori valencià.

L’Ajuntament d’Aldaia (31246 hab, INE 2016) ha iniciat la col·laboració tributària amb CGI per als propers 2 anys amb vista a aconseguir la màxima eficiència en la cobrança dels tributs, preus públics i altres ingressos de dret públic i privat dels que és titular. Al seu torn, aquesta col·laboració persegueix una major qualitat en la prestació d’aquests serveis al ciutadà. Per a això, CGI posarà en marxa les eines informàtiques del seu model de gestió integral, així com una carpeta ciutadana a la pàgina web, perquè els ciutadans puguin realitzar les mateixes gestions que en forma presencial. Inclou una passarel·la de pagament electrònic i un servei d’atenció al contribuent, tant presencial com telefònic, aquest últim de 8 a 19 hores, que faciliti les gestions de la ciutadania i, fet i fet, repercuteixi en una millora de les ràtios de cobrament en voluntària i en executiva.

Pel que fa a la inspecció de tributs, CGI proposarà un pla de control anual que inclogui una previsió d’ingressos, i durà a terme tant el treball de camp amb la comprovació in situ dels elements tributaris a revisar com la preparació dels expedients i les notificacions relacionades i el suport jurídic necessari per a la tramitació d’aquests expedients.

El projecte que CGI arrenca a Aldaia no només vol aplicar la màxima eficàcia i eficiència als processos tributaris, sinó que treballarà per a la millora de l’estructura organitzativa de l’àrea de tributs de l’ajuntament, i per això es preveu col·laborar en projectes de noves ordenances fiscals, realitzar una formació contínua al personal per potenciar la seva capacitació professional, posar en marxa sistemes de control i indicadors de gestió per a la presa de decisions i formular propostes de comunicació a la ciutadania per millorar la conscienciació cívic-tributària al municipi.

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Scroll to Top