Grupo CGI

CGI arrenca dels treballs d’auditoria del subministrament d’aigua a Verín (Ourense)

Nov 2, 2017 Dani 0 blog @ca, Català @ca, CGI @ca , ,

Consultoria en Gestió Innovadora ha posat en marxa per a l’Ajuntament de Verín (Ourense, 14.031 habitants, font INE) serveis professionals d’auditoria que tenen com a finalitat la verificació del correcte funcionament de la concessió del servei municipal d’aigua, tant des d’un punt de vista operatiu com econòmic i financer.

La finalitat d’aquesta auditoria és analitzar la informació econòmic-financera de la concessió i comprovar possibles anomalies que s’hagin pogut produir durant els últims exercicis tancats, així com validar que els actes, operacions i procediments de gestió s’han desenvolupat de conformitat amb les normes, disposicions i directrius que siguin d’aplicació i s’adeqüin als principis d’eficàcia, eficiència i economia. Tot això amb l’objectiu de comprovar que l’empresa concessionària ha primat els criteris de qualitat del servei i bona administració.

Amb aquesta informació detallada l’ajuntament disposarà d’una eina de control i un suport a la presa de decisions sobre la concessió del servei de subministrament d’aigua al municipi, que des de 2009 presta Espina y Delfín SL, empresa gallega de captació, tractament, distribució d’aigües i sanejament públic que presta serveis en més de 40 municipis de la regió.

Aquest projecte se suma a l’assessorament que CGI està desenvolupant en diversos municipis espanyols, en el marc d’un debat social ampli sobre la gestió i la municipalització de serveis públics. Més informació dels serveis d’auditoria de subministrament d’aigua AQUÍ.

Llegir la notícia a La Voz de Galicia.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Scroll to Top