Grupo CGI

El repte de l’Administració electrònica, més fàcil amb CGI

Oct 24, 2016 Dani 0 blog @ca, Català @ca, CGI @ca , , ,

L’evolució cap a l’Administració electrònica és irreversible, però no és un camí fàcil i requereix estratègia, organització, tecnologia, formació, comunicació … En definitiva, un esforç exigent que sovint supera les possibilitats i els recursos de les entitats públiques, però que es pot assolir i ser més eficaç amb el suport de l’equip de consultors experts i especialistes de CGI.

L’Administració electrònica entra en una nova etapa al nostre país i s’amplia i reforça amb l’aplicació del nou marc normatiu representat per l’entrada en vigor de les lleis 39/2015 de procediment administratiu i llei 40/2015 de règim jurídic. L’escenari de gestió resultant no és nou, ja que ja la llei 11/2007 establia la gestió electrònica, però és evident que s’ha donat un nou impuls per garantir la transformació electrònica de totes les administracions públiques.

Al marge que es puguin garantir els drets d’aquells ciutadans particulars que vulguin relacionar-se per altres mitjans, la gestió electrònica no serà una alternativa sinó la forma habitual de tramitar tant a nivell intern (per als empleats públics) com pel que fa a les relacions amb els ciutadans.

La majoria d’entitats públiques ja disposen d’alguna o altra forma de serveis d’Administració electrònica i han realitzat avenços en la gestió. No obstant això, moltes vegades aquests no estan prou assentats o no permeten fàcilment la seva ampliació o evolució. A més, les administracions públiques tenen importants dificultats per poder adaptar-se als requeriments normatius. En la majoria de casos no hi ha personal suficient (organitzatiu, funcional, tecnològic) ni es disposa dels recursos necessaris per poder complir amb tots els preceptes legals.

CGI ha ampliat la seva àrea de consultoria amb professionals experts i nous serveis enfocats a la posada en marxa eficaç de l’Administració electrònica en totes les àrees de treball de les organitzacions públiques.

Aquests serveis aporten a les entitats públiques un suport especialista l’objectiu del qual és ajudar a definir, impulsar, implantar i evolucionar l’Administració electrònica en les entitats públiques perquè assoleixi nous nivells en la seva evolució contínua i millorin la seva eficiència i qualitat.

El catàleg de serveis d’Administració electrònica de CGI és ampli i s’adapta a les necessitats i a la situació de partida específica de cada entitat, el que permet:

  • Comptar amb un suport per definir els passos a fer cap a una millor adaptació a la normativa, establint la millor estratègia per poder créixer en administració electrònica d’una forma ordenada, amb visió de 360º, coneixent els passos a donar i planificant-los correctament.
  • Avançar en el procés global de reenginyeria i simplificació.

o Identificant tots els procediments i definint la millor estratègia per a la seva implementació tecnològica, establint prioritats i recomanacions per a l’agilització del procés global

o Simplificant la gestió abans de transformar-la electrònicament. La gestió electrònica requereix una adaptació prèvia, optimitzant els tràmits i incorporant totes les possibilitats de reenginyeria. El nostre coneixement de la gestió pública i dels diferents àmbits de gestió procedimentals permetrà agilitzar el procés de definició i implementació en la seva solució tecnològica.

  • Participar activament en la posada en marxa de les solucions. CGI ja col·labora amb nombroses entitats públiques i coneix bé els procediments en nombroses àrees, el què situa a la companyia en una situació privilegiada per donar l’impuls al projecte d’Administració electrònica que cada entitat necessita.
  • Disposar d’un suport en la gestió i seguiment del projecte global d’Administració electrònica. Amb un rol d’ “Oficina de projectes” per realitzar el control i seguiment dels resultats en el projecte o projectes d’Administració electrònica que cada entitat tingui en marxa.

I en aquells casos en què l’entitat pública no ha definit una estratègia ni ha identificat els procediments ni es tenen aclarides totes les prioritats, CGI planteja un servei específic de “Pla de xoc per a l’Administració electrònica”, mitjançant una consultoria precisa i “in situ “amb la que en poques setmanes es poden donar passos significatius en la posada en marxa efectiva dels projectes en cada entitat.

Més informació AQUÍ.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Scroll to Top