Grupo CGI

Velilla de San Antonio (Madrid) i Noblejas (Toledo), nous projectes d’executiva a través de la Central de Contractació de la FEMP

Sep 19, 2016 Dani 0 blog @ca, Català @ca, CTm @ca , , , , , ,

Els avantatges que ofereix la Central de Contractació de la FEMP en preus i condicions, han estat de nou la clau que ha portat a dos ajuntaments més a tramitar la contractació dels serveis de col·laboració en la recaptació executiva a través de la plataforma de licitació de la FEMP, havent estat adjudicatària dels mateixos Coordinadora de Gestión de Ingresos SA

Tal com marquen les condicions de la Central de Contractació, l’adjudicació s’ha fonamentat en els criteris de valoració establerts en l’Acord Marc i en el Document d’Invitació facilitat per l’Ajuntament a les empreses homologades, un procés àgil i segur en el qual CGI ha obtingut la millor valoració dels esmentats ajuntaments.

Noblejas (3.589 habitants, font INE 2014) és un municipi de la província de Toledo que ha contractat els Serveis d’Assistència i Col·laboració per a la Gestió Tributària en via executiva per un període de 3 anys, en una licitació a través de la plataforma informàtica de la FEMP en la qual CGI ha obtingut la major valoració per davant de les altres quatre empreses homologades per aquest Acord Marc. La tramitació de l’expedient d’adjudicació s’ha realitzat en tan sols dos mesos, des de l’inici de l’expedient fins a la signatura del contracte, malgrat haver-se tramitat en els mesos de juliol-agost, en què habitualment es dilaten els temps de gestió per ser un període de vacances.

D’aquesta forma l’Ajuntament de Noblejas podrà recaptar el deute pendent en executiva dels exercicis anteriors, que actualment per falta de mitjans personals no s’estava realitzant. Actualment només paguen els impostos els contribuents que de forma voluntària ho fan, ja que no es duen a terme les actuacions previstes en la Llei per comminar al pagament a deutors amb rebuts en via executiva.

En el cas del municipi madrileny de Velilla de San Antonio (12.334 habitants, font INE 2014), Coordinadora de Gestión de Ingresos S.A. ja va ser al 2010 adjudicatària d’un contracte de col·laboració en la gestió de la recaptació executiva. Un cop finalitzat el contracte, l’Ajuntament ha decidit gestionar la contractació de l’esmentat servei de col·laboració a través de la Central de Contractació de la FEMP, per un període de 4 anys. En aquest cas la tramitació s’ha realitzat en tot just un mes des de l’inici de l’expedient fins a la signatura del contracte.

La col·laboració duta a terme fins a dia d’avui per CGI a Velilla de San Antonio ha dotat a l’Ajuntament del programari de gestió d’ingressos TAO de T-Systems, així com la connexió de forma automàtica d’aquest programari amb la comptabilitat municipal d’Aytos. Això va facilitar la posada en marxa dels processos de gestió en via executiva i l’estructuració del pendent, establint tots els procediments de constrenyiment així com aquells que eviten la prescripció de valors. Els quatre anys d’aquest nou contracte que s’inicien a partir d’ara permetran aprofundir en les actuacions ja establertes i activar noves vies de cobrament, com ara les derivacions de deutes, el control dels concursos de creditors i efectuar subhastes dels béns embargats, per tal de reduir el pendent en executiva.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Scroll to Top