Grupo CGI

Complir amb les exigències de remissió d’informació económico-financera al MINHAP és l’oportunitat per optimitzar la comptabilitat pública

Apr 3, 2016 Dani 0 blog @ca, Català @ca, CGI @ca , , ,

La nova legislació posa especial èmfasi en el control de la sostenibilitat financera de les entitats públiques i això obliga les administracions locals a un constant exercici de reporting d’informació comptable i pressupostària

La preparació d’aquests informes periòdics, sense ser complexa, és laboriosa, i suposa en moltes ocasions que la Intervenció municipal, sovint saturada amb les seves funcions habituals, ha de deixar totes les seves tasques per poder complir amb aquesta obligació, dedicant molt més temps del necessari , ja sigui per desconeixement dels criteris a aplicar o per no comptar amb els recursos adequats. I és que a més la no remissió en termini o errònia pot ocasionar el retard o la pèrdua dels ingressos i subvencions de l’Estat, i situar l’entitat local a la ‘llista negra’ de l’MINHAP.

Però aquesta obligació, en comptes de veure’s com una càrrega, podria convertir-se en una oportunitat per optimitzar la comptabilitat pública local? A CGI estem convençuts que així és.

La solució passa necessàriament per una bona metodologia i comptar amb un suport puntual per part de tècnics experts en comptabilitat i finances públiques, que recullin la informació de forma estandarditzada i prestin un suport no només en la confecció dels informes a remetre, sinó també en la elaboració de les línies bàsiques del pressupost i en l’anàlisi de les principals variables financeres de l’entitat, entre elles la Regla de Despesa. Tot això amb l’objectiu de facilitar la presa de decisions, així com optimitzar i ajustar els comptes municipals de manera que presentin una situació el més favorable possible als interessos de la pròpia entitat.

Aquest és un servei de CGI ideat per facilitar el treball en les àrees d’intervenció d’ajuntaments, mancomunitats de municipis, consorcis, diputacions, … Amb una visió pràctica, a mida, i que permeti a les àrees d’intervenció guanyar temps i alliberar recursos per a altres tasques de direcció i gestió interna que requereixen la seva atenció de forma prioritària.

Descarrega el díptic per més informació.

minhapcat

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Scroll to Top